Compliance

Som et resultat av selskapets stadige vekst internasjonalt og økende juridiske krav, har compliance blitt et stadig viktigere tema. Derfor har det blitt utviklet et eget compliance management-system for hele Oetkerkonsernet. 

Innenfor dette systemets rammeverk har det blitt etablert en compliance-organisasjon med nøytrale og uavhengige kontaktpersoner.

Hvis det finnes noen indikasjon på et (potensielt) brudd på loven relatert til Dr. Oetker, har du muligheten til å sende oss – fullstendig anonymt – en melding via Oetkerkonsernets hotline for compliance:

> Send anonym melding


Eventuelt kan du sende en e-post direkte til compliance-organisasjonen.

 

Kontakt:
compliance@oetker.de


Hvis du vil ta kontakt med Oetker Gruppen om denne saken, sender du e-post til:
compliance@oetker-gruppe.de

 

Vi vil undersøke den rapporterte saken grundig, og iverksette tiltak om nødvendig.