Sosialt ansvar

Vårt motto “Kvalitet er den beste oppskrift” vitner om våre produkters høye standard. Vi har forpliktet oss til, at den høye kvaliteten skal avspeiles i alle aspekter av virksomheten hver eneste dag. Vår dedikasjon til å levere kvalitet er en av de viktigste årsakene til at vi har hatt så stor suksess helt siden virksomheten ble grunnlagt.

En av grunnpilarene bak Dr. Oetkers suksess, er at vi hele tiden har produktenes høye kvalitets- og sikkerhetsstandard i fokus. Vi tar de nødvendige forholdsregler for å oppdage og redusere eventuell risiko, samt respektere miljøet under produktenes utvikling, produksjon, emballering, transport og tilberedning.

Både navnet “Dr. Oetker” og våre varemerkede produkter nyter stor tillit blant såvel forretningspartnere som forbrukere. For å sikre at vi til enhver tid kan leve opp til den uvurderlige tilliten, er vår kvalitetspolitikk nøye definert i kvalitetsmålsetninger for hele virksomheten.