Cookies på Dr. Oetkers hjemmeside

Hjemmesiden bruker cookies for at siden skal fungere bedre, og for å hjelpe oss og våre partnere med å forstå hvordan du bruker hjemmesiden. Din videre bruk av denne hjemmesiden (klikking, navigering, scrolling), eller om du velger å klikke bort denne cookie-meldingen, anses som samtykke til bruk av cookies. Mer informasjon om cookies og hvordan man kan slette dem, finner du under ”Datasikkerhet”.

Cookies på Dr. Oetkers hjemmeside

Hjemmesiden bruker cookies for at siden skal fungere bedre, og for å hjelpe oss og våre partnere med å forstå hvordan du bruker hjemmesiden. Din videre bruk av denne hjemmesiden (klikking, navigering, scrolling), eller om du velger å klikke bort denne cookie-meldingen, anses som samtykke til bruk av cookies. Mer informasjon om cookies og hvordan man kan slette dem, finner du under ”Datasikkerhet”.

Datasikkerhet

Vi respekterer ditt privatliv og personlige integritet og ønsker at ditt besøk på våre hjemmesider forløper sikkert og tilfredsstillende. Derfor tar vi beskyttelsen av dine personlige data (som f.eks. navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og telefonnummer) meget alvorlig og behandler slike opplysninger under nøye overholdelse av lovene omkring databeskyttelse.

1. Innhenting av data

Vi innhenter, bearbeider og benytter personlig data i så liten grad som mulig.

2. Registrering og bearbeidelse av personlige data, samtykke

Vi samler ikke inn dine personlige data via våre internettsider uten ditt samtykke. Du bestemmer selv om du vil gi oss dine personlige data - f.eks. i forbindelse med en opinionsundersøkelse, registrering, premiekonkurranse o.l. Når du gir oss slike personlige opplysninger, gir du oss dermed ditt samtykke til innlesning og bruk i databeskyttelsesrettslig betydning.

De personlige opplysningene som du gir oss, vil vi prinsipielt bruke til å besvare dine forespørsler, til å gi deg opplysninger eller tilbud som du har bedt om, eller til å skaffe deg adgang til dette. 

Du kan til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke til bruk av personlige data pr. e-post til oetker@oetker.no eller per post til Dr. Oetker Norge A/S, Postboks 483, 1411 Kolbotn.

3. Automatisk genererte data

Ved bruk av våre internettsider kan det forekomme en automatisk bearbeiding av personlige opplysninger. Dette gjelder spesielt informasjon om nettleverandør, IP-adresse, hvilken browser som benyttes, besøkte nettsider, evt. søkeord og nettsider som man har kommet inn på våre nettsider fra. Denne bearbeidelsen skjer i alle tilfeller anonymt, dvs. at det er utelukket å kunne knytte disse opplysningene til din person.

4. Cookies

https://support.google.com/ads/answer/7395996Datasikkerhet på Dr. Oetker Norge AS hjemmesider

Nedenstående er henvisninger vedrørende databeskyttelse, cookies og bruksbetingelser for oetker.no.

 

Dr. Oetker Norge AS hjemmesider drives og stilles til rådighet av Dr. Oetker Norge AS, Postboks 483, 1411 Kolbotn. 

 

Våre hjemmesider bruker første- og tredjepartscookies til å analysere brukeradferden på hjemmesiden og for å forbedre våre tjenester. Disse cookiesene inneholder ingen personidentifiserbar informasjon. Ved å bruke våre hjemmesider, gir du samtykke til bruken av disse cookiesene.

 

1. Registrering og behandling av personlige data og samtykke

Vi samler ikke inn dine personlige data via våre internettsider uten ditt samtykke. Du bestemmer selv om du vil gi oss dine personlige data - f.eks. i forbindelse med en opinionsundersøkelse, registrering, premiekonkurranse o.l. Når du gir oss slike personlige opplysninger, gir du oss dermed ditt samtykke til å behandle og bruke dine personlige opplysninger til de angitte formål. De personlige opplysningene som du gir oss, vil vi prinsipielt bruke til å besvare dine forespørsler, til å gi deg opplysninger eller tilbud som du har bedt om, eller til å skaffe deg adgang til dette. 

 

2. Lagring og videresending av personlige data

Med tanke på kundebehandling kan det være nødvendig å lagre eller på annen måte behandle de personlige opplysningene som du har gitt oss, eller videresende dem til en av våre samarbeidspartnere for bedre å kunne etterkomme dine ønsker, forbedre våre produkter eller gi opplysninger om våre tilbud. Dine personlige data blir derfor kun brukt i forbindelse med kundebehandling, opinionsundersøkelser vedrørende produkter eller marketing i et begrenset omfang.

 

Personlig data lagres på servere hos vår hosting-leverandør i Tyskland. Det foreligger en skriftlig avtale om behandling og oppbevaring av personopplysninger, slik at tredjepart kun handler etter instruks fra Dr. Oetker Norge AS. Tredjepart kontrolleres løpende for å sikre nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak mot at personopplysningene tilintetgjøres, mistes eller forringes, samt mot at de kommer til uvedkommendes kjennskap, misbrukes eller for øvrig behandles i strid med lovgivningen. Vi vil hverken selge, markedsføre eller på annen måte overlate dine personlige data til tredjepart, med mindre annet fremgår av disse vilkårene, eller såfremt det er påkrevet i henhold til gjeldende lov. Vi pålegger likeledes våre medarbeidere og agenturer taushetsplikt, samt plikt til å beskytte ditt privatliv og personlige integritet. 

 

3. Automatisk genererte data: Cookies

Bruken av Dr. Oetker Norge AS hjemmesider kan medføre automatisk behandling av dine personlige data. Dette omfatter navnet på din internettilbyder, din IP-adresse, den anvendte browser og styresystem samt tidligere besøkte hjemmesider inkl. søkeord og hjemmesider hvorfra du er blitt ledet inn til et besøk hos oss. Behandlingen av disse data vil i alle nevnte tilfeller foregå anonymt, dvs. at disse data ikke kan spores til din person. 

 

Dr. Oetker Norge AS anvender Google Analytics til innsamling av besøksstatistikk og videresender i den forbindelse IP-adresser til Google. Google kan videresende informasjon til tredjepart hvis lovgivningen krever dette, eller til tredjepart som samarbeider med Google. De opplysningene som videresendes til Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Klikk her for å lese mer om hvordan Google behandler innsamlede data: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Du kan lese mer om tredjepartscookies nedenfor.

 

4. Vår bruk av tredjepartscookies

Denne hjemmesiden bruker følgende tjenester fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”):

 

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics til innsamling av besøksstatistikk og videresender i den forbindelse IP-adresser til Google. Google kan videresende informasjon til tredjepart hvis lovgivningen krever dette, eller til tredjepart som samarbeider med Google. De opplysninger som videresendes til Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Klikk her for å lese mer om hvordan Google behandler innsamlet data: tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Når du bruker våre hjemmesider, aksepterer du at vi behandler dine personlige data i henhold til nedenstående politikk og vilkår. Vær oppmerksom på at vi på vår hjemmeside bruker et “gat._anonymizeIp()” script, som garanterer at din IP-adresse er anonymisert etter geografisk lokasjon (såkalt ”IP maskering”). Dette betyr at ved aktivering av IP-anonymisering vil din IP-adresse bli forkortet på forhånd av Google i EU-landene, eller i andre land som har underskrevet traktaten om Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde. Kun i ekstraordinære tilfeller overføres den fulle IP-adressen til en Google-server i USA, hvor den deretter forkortes.

 

Google bruker disse opplysningene på vegne av oss for å evaluere din bruk av vår hjemmeside, utarbeide rapporter om websidens aktivitet for oss og gi oss ytterligere tjenester som vedrører websiden og internettbruk. IP-adressen som sendes av din browser innenfor parametrene for Google Analytics, vil ikke bli forbundet med annen data som Google besitter. Disse data vil kun bli videresendt til tredjepart på grunnlag av lovbestemmelser eller med henblikk på behandling av ordreopplysninger. I ingen tilfeller vil Google forbinde dine bruksdata med annen data som er lagret av Google.

 

Du kan avvise bruken av cookies ved å velge de relevante innstillingene på din browser. Vær dog oppmerksom på at du i så fall muligens ikke vil være i stand til å bruke denne hjemmesidens fulle funksjonalitet. Ut over dette kan du unngå innsamling av data som genereres av cookien, og data relatert til bruken av denne hjemmesiden (inklusiv din IP-adresse) av Google, samt behandling av disse data av Google ved å laste ned og installere tilgjengelig browserprogram som du finner på denne linken.

Detaljert informasjon om Google Analytics finner du på denne linken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Google Analytics annonseringsfunksjoner (DoubleClick)

I sammenheng med Google Analytics (se ovenfor) er Analytics-annonseringsfunksjonen DoubleClick aktivert på denne hjemmesiden. Derfor innsamles ytterligere data ved hjelp av en Google-cookie, som overgår standardimplementeringen av Google Analytics. Til dette formål bruker vår webside i tillegg til cookies fra Google Analytics, også cookies fra tredjepart.

 

DoubleClick-funksjonen tjener det formål at den presenterer deg relevante reklamer fra oss og fra tredjeparter. Din browser er tildelt et id-nummer (ID) som et pseudonym for å kontrollere hvilke annonser som er blitt vist i din browser, og hvilke annonser som er blitt klikket på. Bruk av DoubleClick-cookies muliggjør visning av annonser basert på tidligere besøk på våre og andre hjemmesider på internett. Opplysningene, som genereres av cookies, overføres til evaluering til en server i USA og oppbevares der av Google. Dataene vil kun bli videresendt til tredjepart på grunnlag av lovbestemmelser eller innenfor ordrebehandling. I ingen tilfeller forbinder Google dine bruksdata med andre data som er lagret av Google.

 

Du kan nekte bruk av cookies ved å velge de relevante innstillingene for din browser. Vær dog oppmerksom på at du i så fall muligens ikke vil være i stand til å bruke denne hjemmesidens fulle funksjonalitet. Utover dette kan du unngå innsamling av data generert av cookien og relatert til bruken av hjemmesiden av Google, samt behandling av disse data av Google, ved å laste ned og installere en browser plugin, som er tilgjengelig på følgende link. Alternativt kan du deaktivere DoubleClick cookies på Digital Advertising Alliance-hjemmesiden via følgende link.

Ovenstående informasjon om Google Analytics gjelder også Analytics annonseringsfunksjoner. 

Detaljert informasjon om DoubleClick kan leses her: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

Google AdWords

Denne hjemmesiden bruker Google AdWords, samt konverteringstracking innenfor parametrene til Google AdWords. Google AdWords bruker cookies som oppbevares på din datamaskins harddrive når du klikker på en bannerreklame vist av Google. Disse cookiesene blir inaktive etter 30 dager og brukes ikke til personlig identifikasjon.

 

Hvis du besøker spesifikke undersider på vår hjemmeside, kan vi og Google tracke hvorvidt siden ble besøkt via et av våre reklamebannere fra Google. Data som tilegnes gjennom bruk av konverteringscookies, brukes til statistisk rapportering til AdWords kunder som bruker konverteringstracking. Slik statistikk viser oss den totale mengden av brukere som har klikket på en reklame vist av Google, og som er blitt videreført til en side med en tag som tracker konverteringer.

I tillegg til konverteringstracking benytter vi også remarketing.

Google Remarketing gir oss muligheten til å nå brukere som tidligere har besøkt hjemmesiden vår. På denne måten kan vi presentere brukere av denne hjemmesiden, som allerede er interessert i våre produkter eller tjenester, med våre annonser på andre websteder i displaynettverket. AdWords bestemmer også hvilke felles interesser og egenskaper som er blant brukerne av vår hjemmeside, basert på brukeradferd på websider i Google Displaynettverk de siste 30 dager og kontekstmessige søkemaskindata. På bakgrunn av disse opplysningene finner AdWords nye potensielle kunder på markedet, med interesser og egenskaper som ligner på dem som brukerne av vår hjemmeside har. Målgruppespesifikk remarketing skjer ved bruk av cookies i kombinasjon, som f.eks. Google Analytics-cookies og Google DoubleClick-cookies i browserne til hjemmesidens brukere.

 

Hvis du ikke ønsker å bli sporet, kan du blokkere bruken av det ved å forhindre installasjonen av cookies ved å velge den relevante innstillingen i din browser, eller ved å følge nedenstående link og installere den plugin som finnes her: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

Du kan også deaktivere bruken av tredjepartscookies ved å besøke hjemmesiden for deaktivering av Network Advertising Initiative på http://www.networkadvertising.org/choices/og følge prosessen for avmelding. 

 

Ovenstående informasjon om Google Analytics gjelder også for Google Adwords.

Ytterligere informasjon om Google Adwords finnes på følgende link: http://www.google.com/privacy/ads/

5. Sikkerhet

I forbindelse med administrasjonen av våre hjemmesider, har vi truffet tekniske og organisatoriske forholdsregler for å beskytte dine data mot at disse ved uhell eller på ulovlig vis tilintetgjøres, mistes eller forringes, samt mot at de kommer til uvedkommendes kjennskap, misbrukes eller forøvrig behandles i strid med lovgivningen. Denne beskyttelsen forbedrer vi løpende i takt med tekniske fremskritt.

 

Hvis du har ytterligere spørsmål i forbindelse med bruken av dine personlige data, kan du henvende deg til oss på følgende adresse: 

 

Dr. Oetker Norge AS 

Postboks 483 

1411 Kolbotn 

E-mail: oetker@oetker.no 

 

6. Cookies

Hva er en cookie?

En cookie er en liten tekstfil som vi lagrer på din datamaskin for å kunne holde oversikt over hva som skjer under ditt besøk, og for å kunne gjenkjenne datamaskinen. En cookie inneholder kun tekst, er ikke et program og inneholder ikke virus.

 

Hjemmesidens bruk av cookies

Cookies er nødvendige for å få hjemmesiden til å fungere. Cookies hjelper oss dessuten med å få overblikk over ditt besøk på hjemmesiden, så vi fortløpende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks. hva du har lagt i en eventuell handlekurv, om du tidligere har besøkt siden, om du er logget inn og hvilket språk og valuta som du gjerne vil ha vist på hjemmesiden. Vi bruker også cookies til å målrette våre annonser for deg på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies som en del av vår service for å vise innhold som er så relevant som mulig for deg. 

 

Slik avviser eller sletter du cookies

Avvisning av cookies: Du kan alltid avvise cookies på din datamaskin ved å endre innstillingene i din Internet-browser. Hvor du finner innstillingene avhenger av hvilken browser du bruker. Du skal være oppmerksom på at hvis du gjør dette, er det mange funksjoner og tjenester du ikke kan bruke, fordi disse forutsetter at hjemmesiden kan huske de valgene som du tar.

 

Sletting av cookies: Cookies som du tidligere har godkjent, kan enkelt slettes. Benytter du en PC/datamaskin med en nyere Internet-browser, kan du slette cookies og brukerhistorikk ved å bruke hurtigvalget: CTRL + SHIFT + Delete.

 

Har du spørsmål?

Har du kommentarer eller spørsmål i forbindelse med vår informasjon og/eller behandling av personlige opplysninger, er du velkommen til å kontakte oss.

5. Sosiale Nettverk

På vår hjemmeside finnes det lenker til eksterne sosiale nettverk som f.eks. Facebook (Social plugins). Funksjoner som disse eksterne nettverkene måtte ha, som formidling av informasjon og brukerdata, blir ikke aktivert ved å besøke våre hjemmesider, derimot først når man klikker på lenken. Etter å ha klikket på lenken til den eksterne nettverket, blir de aktuelle Plugins aktivert, og din nettleser oppretter en direkte forbindelse med det andre nettverkets server.

Når man er på vår hjemmeside og klikker på en ekstern lenke, kan det skje at ens brukerdata overføres til et eksternt sosialt nettverk. Dette kan forekomme dersom man er logget på et sosialt nettverk og samtidig besøker våre hjemmesider. Da kan nettverket som man er logget på, lagre informasjonen om at man samtidig er på våre hjemmesider, og knytte dette opp mot ens brukerkonto. Dersom man ønsker å forhindre at dette skjer, må man logge seg av det sosiale nettverket før man klikker på lenken på vår hjemmeside.

De enkelte sosiale nettverkene er selv ansvarlig for håndteringen av personlig informasjon og datasikkerheten på sine sider, også informasjonen de måtte tilegne seg gjennom å bli henvist til fra en ekstern lenke.

6. Tredjeparts tilgang til personlig data

Innhenting, bearbeidelse og bruk av personlige data skjer av Dr. Oetker - så lenge vi ikke uutrykkelig har utelukket dette - og andre bedrifter i Dr. Oetker-gruppen (konsernbedrifter), eller fra firmaer som har fått i oppdrag å utføre slike tjenester for oss. I begge de to sistnevnte tilfellene vil vi også forsikre oss om at lovgivningen for personvern overholdes. 

Ellers har ingen tredjepart tilgang til våre besøkendes personlige data. Vi selger ikke slik informasjon videre, eller drar fordel av slik informasjon på annen måte. Kun ved lovmessige krav fra det offentlige vil Dr. Oetker bearbeide og videreformidle personlig data.

7. Sikkerhet

Vi har tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte deres personlige data mot endring, bruk, tilgang fra tredjepart og tap.

8. Barn

Vi har ingen interesse av målrettet innsamling av personlig informasjon fra barn under 15 år. Dersom vi blir kjent med at vi innehar slik informasjon uten foresattes godkjennelse, sletter vi denne informasjonen umiddelbart. I dette henseende er vi avhengige av henvendelser fra foresatte.

9. Sletting og sperring

Vi sletter deres personlige data når årsaken til at det ble innhentet ikke lenger er aktuell eller når lovgivningen tilsier det. For eksempel hvis en konkurranse har blitt avsluttet, sletter vi dataene, med mindre man har godkjent en videre bruk av denne informasjonen. 

Også i tilfeller der man tidligere har godkjent bruk av personlig informasjon, sletter vi informasjonen dersom man ønsker å trekke tilbake godkjennelsen (Punkt 2).

Etter ønske kan vi også helt eller delvis sperre personlig data som er samlet inn. I denne forbindelse meddeler man oss i hvilket omfang og med hvilken varighet man ønsker å sperre informasjonen. I den grad det er teknisk mulig, kan man på denne måten utelukke videre bearbeidelse og bruk av deres informasjon innen visse områder.

10. Hyperlinks

Våre hjemmesider kan inneholde hyperlinker. På sidene som disse linker til, har ikke våre henvisninger vedr. datasikkerhet gyldighet, der gjelder kun bestemmelsene til de enkelte internettsidene.

11. Endringer i retningslinjene for datasikkerhet

Vi holder alltid disse retningslinjene oppdatert. Derfor kan det være påkrevet å tilpasse retningslinjene til endrede rammebetingelser. Disse tilpasningene aksepteres ved å gjøre bruk av våre hjemmesider.

12. Kontakt vedr. datasikkerhet

Ved spørsmål vedrørende innhenting, bearbeidelse eller bruk av deres personlige data, vennligst kontakt oss:

e-post: oetker@oetker.no 

eller

post: Dr. Oetker Norge A/S, Postboks 483, NO-1411 Kolbotn