Flag
Opphavsrett

Dr. Oetker Norge AS („vi“) er avsender av denne internettsiden. Vi ønsker å informere brukeren om vårt firma og om våre produkter og aktiviteter.

1. Bruk av vår internettside

Innholdet på våre internettsider kan velges ut og lastes ned til privat eller journalistisk bruk, men må ikke på noen måte mangfoldiggjøres, videresendes, gjenbrukes, overdrages, lagres, endres eller på annen måte benyttes, uten at vi på forhånd har gitt vår skriftlige tillatelse til dette. Der vi har gitt vår tillatelse er bruken honorarfri, så lenge følgende copyright-henvisning er godt synlig og leselig:

⁠© Dr. Oetker Norge AS

⁠Øvrig bruk er ikke godkjent. Dette gjelder spesielt dersom man endrer eller bearbeider innholdet eller deler av det. 

⁠Vi holder alltid disse henvisningene til opphavsrett oppdatert. Imidlertid kan det være påkrevet å tilpasse disse ved endrede rammebetingelser. Ved å benytte vår hjemmeside, aksepterer man de til enhver tid gjeldende henvisningene.

⁠Dersom disse henvisningene ikke blir overholdt, forplikter man seg til eventuell skadeerstatning og oppreisning. 

2. Opphavsrett på våre hjemmesider

Innholdet på våre hjemmesider er opphavsrettslig beskyttet. Dette gjelder spesielt den innholdsmessige strukturen i tillegg til tekster, bilder, lyd- og filmfiler og databaser.

De anvendte produktnavnene og produktbildene er bl.a. merkevarerettslig og/eller konkurranserettslig beskyttet. Dette gjelder spesielt logoer og merker såvel som emballasje (layout). For øvrig kan våre produkter også på annet vis være beskyttet, som f.eks. gjennom bruksmønster eller patenter.

Enhver uberettiget bruk av våre hjemmesider, produktnavn, produktbilder eller produkter er i strid med gjeldende lovverk.

3. Ansvar for eget innhold

Vi kontrollerer omhyggelig innholdet på disse internettsidene. Likevel påtar vi oss ingen garanti for korrekthet, fullstendighet og aktualisering eller for egnetheten til bestemte anvendelsesformål, men stiller informasjonen til disposisjon uten garanti eller annet - uttrykkelig eller stilltiende - ansvar for innholdet. 

Vi utelukker hermed ethvert ansvar for skader, som direkte eller indirekte oppstår ved benyttelse av disse internettsider, så lenge de på ingen måte forsettlig eller grovt uaktsomt forårsakes av oss selv. 

Dette gjelder også for skader ved installering eller benyttelse av software ved nedlasting og/eller for skader forårsaket av datavirus. 

4. Ansvar for eksternt innhold

Vi gjør deg samtidig oppmerksom på følgende fraskrivelse av ansvar: 
Såfremt våre internettsider inneholder links (henvisninger) til internettsider som tilbys av tredjemann, gjør vi oppmerksom på at vi ikke har noen innflytelse på utformingen av innholdet på disse eksterne sidene og derfor ikke påtar oss noen garanti for deres rettmessighet, korrekthet og fullstendighet. 

Tvert i mot tar vi herved uttrykkelig avstand fra deres innhold og gjør dem ikke til våre egne. Samtidig anbefaler vi at du nøye overholder brukerbetingelser, henvisninger om databeskyttelse og andre juridiske henvisninger på disse andre internettsidene.