Opphavsrett

Dr. Oetker Norge AS („vi“) er avsender av denne internettsiden. Vi ønsker å informere brukeren om vårt firma og om våre produkter og aktiviteter.

1. Bruk av vår internettside

Innholdet på våre internettsider kan velges ut og lastes ned til privat eller journalistisk bruk, men må ikke på noen måte mangfoldiggjøres, videresendes, gjenbrukes, overdrages, lagres, endres eller på annen måte benyttes, uten at vi på forhånd har gitt vår skriftlige tillatelse til dette. Der vi har gitt vår tillatelse er bruken honorarfri, så lenge følgende copyright-henvisning er godt synlig og leselig:

© Dr. Oetker Norge AS

Øvrig bruk er ikke godkjent. Dette gjelder spesielt dersom man endrer eller bearbeider innholdet eller deler av det. 

Vi holder alltid disse henvisningene til opphavsrett oppdatert. Imidlertid kan det være påkrevet å tilpasse disse ved endrede rammebetingelser. Ved å benytte vår hjemmeside, aksepterer man de til enhver tid gjeldende henvisningene.

Dersom disse henvisningene ikke blir overholdt, forplikter man seg til eventuell skadeerstatning og oppreisning. 

2. Opphavsrett på våre hjemmesider

Innholdet på våre hjemmesider er opphavsrettslig beskyttet. Dette gjelder spesielt den innholdsmessige strukturen i tillegg til tekster, bilder, lyd- og filmfiler og databaser.

De anvendte produktnavnene og produktbildene er bl.a. merkevarerettslig og/eller konkurranserettslig beskyttet. Dette gjelder spesielt logoer og merker såvel som emballasje (layout). For øvrig kan våre produkter også på annet vis være beskyttet, som f.eks. gjennom bruksmønster eller patenter.

Enhver uberettiget bruk av våre hjemmesider, produktnavn, produktbilder eller produkter er i strid med gjeldende lovverk.

3. Ansvar for eget innhold

Vi kontrollerer omhyggelig innholdet på disse internettsidene. Likevel påtar vi oss ingen garanti for korrekthet, fullstendighet og aktualisering eller for egnetheten til bestemte anvendelsesformål, men stiller informasjonen til disposisjon uten garanti eller annet - uttrykkelig eller stilltiende - ansvar for innholdet. 

Vi utelukker hermed ethvert ansvar for skader, som direkte eller indirekte oppstår ved benyttelse av disse internettsider, så lenge de på ingen måte forsettlig eller grovt uaktsomt forårsakes av oss selv. 

Dette gjelder også for skader ved installering eller benyttelse av software ved nedlasting og/eller for skader forårsaket av datavirus. 

4. Ansvar for eksternt innhold

Vi gjør deg samtidig oppmerksom på følgende fraskrivelse av ansvar: 
Såfremt våre internettsider inneholder links (henvisninger) til internettsider som tilbys av tredjemann, gjør vi oppmerksom på at vi ikke har noen innflytelse på utformingen av innholdet på disse eksterne sidene og derfor ikke påtar oss noen garanti for deres rettmessighet, korrekthet og fullstendighet. 

Tvert i mot tar vi herved uttrykkelig avstand fra deres innhold og gjør dem ikke til våre egne. Samtidig anbefaler vi at du nøye overholder brukerbetingelser, henvisninger om databeskyttelse og andre juridiske henvisninger på disse andre internettsidene.

Samtykke for sporing

Dr. Oetker og våre samarbeidspartnere bruker informasjonskapsler og lignende teknologi for å forstå hvordan du bruker websiden vår. Dette så vi bedre kan forstå din brukeratferd og tilpasse websiden vår til dine behov. Videre ønsker vi og våre partnere å bruke disse dataene til å tilby deg mer personlig tilpasset nettinnhold. Hvis du godtar dette, vennligst klikk «Enig». Ditt samtykke inkluderer at data mulig kan videresendes til USA i henhold til Art. 49 GDPR. Vennligst se personvernreglene for detaljert informasjon. Her kan du også finne mere informasjon om databehandling fra teknologi leverandører og partnere i USA. Du kan ombestemme deg når som helst.

Nødvendige funksjoner

Vi trenger disse informasjonskapslene og lignende teknologier for å muliggjøre de grunnleggende funksjonene på websiden vår. Dette inkluderer for eksempel lagring av disse innstilligene. Dette er nødvendig og kan ikke slås av i våre systemer. 

Alltid aktiv
Analyse og personalisering

I tillegg vil vi gjerne lære mer om hvordan du bruker websiden vår, slik at vi kan optimalisere den for deg og andre besøkende. Til dette formålet, bruker vi informasjonskapsler og lignende teknologi til å kartlegge brukeratferd, som hjelper oss å skreddersy tilbud til deg. 

Vi bruker også teknologi fra leverandører som kan prosessere dine data i USA. I disse tilfellene finnes det en risiko for at amerikanske sikkerhetsmyndigheter kan få tilgang til dine data uten å gi deg nærmere beskjed, og uten at du har mulighet til å følge opp dette juridisk i USA.

Ja

nei

Reklamekapsler / datadeling med tredjeparter

For å kunne skreddersy markedsføringskampanjene våre til dine behov, samler vi inn informasjon om hvordan du kommer til nettsiden vår og hvordan du samhandler med annonsene våre. Dette hjelper oss med å gjøre annonsene og innholdet på web mer relevant for deg. Våre markedsføringspartnere bruker også denne informasjonen til egne formål, f.eks. for å tilpasse kontoen eller profilen din på plattformen deres.

Vi bruker også data-partnere som kan prosessere dine data i USA. I disse tilfellene finnes det en risiko for at amerikanske sikkerhetsmyndigheter kan få tilgang til dine data uten å gi deg nærmere beskjed, og uten at du har mulighet til å følge opp dette juridisk i USA.

Ja

nei