Flag

Matglede og bærekraft som alle kan dra nytte av


⁠Vi ønsker å bidra til at forbrukere skal kunne ta enklere og tydeligere valg i matveien. Ikke bare for seg selv, men også for verden rundt dem. Derfor skal bærekraft være bærebjelken i selskapet vårt, og gå som en rød tråd i alt vi gjør. Dette innebærer blant annet å introdusere tydeligere merking av ingredienser og næringsverdier på tvers av alle produkter vi produserer, for å være mer transparente. Derfor finner du nå Nutriscore-merking på alle våre pizzaprodukter i Norge. Les mer om Nutriscore her.

Vi introdusere stadig nye plantebaserte produkter, og er på god vei til å gjøre all emballasje resirkulerbar innen 2025. Vi har også forpliktet oss til å være karbonnøytrale i alle direkte og indirekte utslipp innen 2050, og totaliteten i dette er positive endringer i matvalg som alle kan
ha det bra med.

Vi jobber også hardt for å minimere vårt miljømessige fotavtrykk i både produksjon og logistikk, samtidig som vi bidrar sterkt for å bedre levestandarden for lokale produsenter og lokalsamfunn vi jobber tett med.

Vi vet at det fortsatt er en lang vei å gå, men vi på vei i riktig retning med store miljømessige ambisjoner.


Finn ut mer om bærekraft på oetker.com